Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Bierbeek

De schuur van Rik Pompier

Schuur

Dicht bij de kerk van Bierbeek staat een schuur die vroeger toebehoorde aan Rik Pompier, zoals hij daar genoemd werd. Op een dag stond de oogst in hopen verzameld op het veld om binnengehaald te worden. Maar 's nachts stak plots een geweldige stormwind op, die de schuur van de boer op de grond smakte. De man was wanhopig: waar moest hij nu met zijn oogst naartoe? Daarop verscheen de hoofdman van de Alvermannekens en die zei hem: "Wees gerust man, deze nacht nog, vooraleer je haan driemaal gekraaid heeft, zal uw schuur volledig opnieuw opgebouwd zijn, op voorwaarde evenwel dat ge mij uw ziel af staat."

De boer dacht niet lang na, gaf zijn woord en tekende meteen het hem toegereikte stukje papier met het contract. Maar toen het Alvermanneke weg was, begon de boer te beseffen wat hij gedaan had. Het speet hem en hij vertelde het hele voorval aan zijn vrouw.

Intussen hoorden man en vrouw een groot rumoer op het hof: honderden kleine mannekens waren druk aan het werk om mortel te maken, stenen aan te voeren en te metselen. Anderen sleepten hele boomstammen voort die als balken moesten dienen, terwijl de onbehouwen takken als ribben en latten werden gebruikt. Het werk vorderde zo snel dat het wel op toverij leek. Toen de schuur bijna af was, liep de vrouw plots met een brandende lantaarn naar het hoenderhok. De haan werd door het licht misleid en meende dat de dag was aangebroken, waarop hij begon te kraaien, luid en schel, driemaal na één. Dadelijk sloegen de geheimzinnige werklieden op de vlucht en de boer was gered want een gedeelte van de muur hadden de mannekens niet kunnen afmaken.

Later heeft men tot vijfmaal toe dat gat laten dichtmetselen, maar telkens was het bijgevoegde 's morgens verdwenen. Het schijnt echter dat men er later in geslaagd is, door middel van een grote gewijde steen, die opening toch dicht te maken.

© 2019 Filip Gybels