Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Aalst

De Draaiers

Aalst

Het is ondertussen wel duidelijk geweten dat de Aalstenaars door het leven gaan met de spotnaam "Ajuin".

Veel minder geweten is dat ook de spotnaam "de Draaiers" wel eens gebruikt wordt om de inwoners van Aalst aan te duiden.

Eerste versie:

Een spotnaam die de Aalstenaars te danken hebben aan een bezoek van vorst Keizer Karel aan onze stad.

Eén van de raadsheren, die een welkomstgroet moest uitspreken, vond de woorden niet en draaide maar in ’t rond zonder uit de verlegenheid te geraken. Vandaar ook de naam "De draaiers van Aalst".

Tweede versie:

Deze spotnaam werd volgens andere bronnen door de Gentenaars aan Aalst gegeven na de opstand van Gent tegen Karel V.

Maria van Hongarije eiste een enorme som aan belastingen tot onderhoud van de krijgstocht van de keizer tegen Frankrijk. De Gentenaars weigerden deze steun te betalen en probeerden ook de andere Vlaamse steden er toe aan te zetten hetzelfde te doen.

Aalst bleef zijn vorst trouw en aarzelde niet om deze zware belasting te betalen.

Dit konden de Gentenaars niet verkroppen en de Aalstenaars werden Draaiers genoemd, in de betekenis van muilentrekkers, jassendraaiers, personen die naar alle winden draaien.

© 2024 Filip Gybels