Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Bierbeek

De beek van bier

Beek

De naam Bierbeek is ontstaan uit het Oudnederlands "birre, borre" dat "bron" betekent en zonder twijfel verwijst naar het ontspringen van de Molendaalbeek op een gehucht van de gemeente. Het woord "birre" werd later waarschijnlijk ten onrechte als een vorm van "bier" aangezien. In het dialect "Burrebeik" kan men de oude vorm van "birre" nog horen.

Volgens de legende heeft Bierbeek zijn echte naam aan Keizer Karel te danken. Zo vertelt men dat de bewoners van het dorp reeds vroeger, toen er nog gezamenlijk uit één en dezelfde kruik werd gedronken, na de hoogmis graag enkele teugen lustten. Dat viel niet in goede aarde bij de vrouwen omdat het eten bleef wachten, het werk bleef staan in de oogsttijd, enz ... . Daarom besloten de vrouwen een beroep te doen op Keizer Karel, die zich als boer vermomde en zich op een dag onder de pachters mengde toen die weer hun dorst aan het lessen waren. Vermits het een vreemdeling betrof zorgden de pachters er bij het rondgeven van de kruik bier telkens voor dat de kruik leeg was toen die bij de nieuweling kwam.

Dat ging zo voort tot de Keizer het beu werd, plots woedend recht sprong en zich bekend maakte. Om zich voor de aangedane smaad te wreken gaf hij bevel alle resterende vaten naar de beek te brengen en ze daar uit te gieten zodat een beek van bier ontstond.

© 2024 Filip Gybels