Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Brussel

Sint-Goriks

Burchtkerk van Sint-Goriks

Sint-Goriks - Saint-Géry = Sint Gaugericus van Cambrai), werd in 555 geboren in Eposium, tegenwoordig Carignan, in de Ardennen. Hij was van Romeinse afkomst. Later leerde hij Sint-Magneric, aartsbisschop van Trier, kennen en deze stuurde hem uit om de heidenen tot het kristendom te bekeren. Hij slaagde daar blijkbaar in en werd bisschop van Kamerijk. Toen hij in de omgeving van die stad afgodsbeelden wilde vernietigen, zetten de druïden een draak op zijn weg. Maar dat was klein bier voor Sint-Goriks. Hij wrong het beest gewoon de nek om. Om die reden voeren de kanunniken van Sint-Goriks een draak in hun wapen.

Goriks verrichtte nog tal van wonderen, bevrijdde slaven en gevangenen, verwoestte afgodenbeelden en altaren, maar in het jaar 600 reisde hij naar Brussel. Ook daar veegde hij alles weg wat afgoderij was en vertrok alweer naar andere oorden.

Toen verscheen in het Brusselse een woeste draak, die dood en vernieling zaaide. Dat het wel degelijk echt gebeurd is, wordt bewezen door het feit dat Brussel vroeger een Drakendreef rijk was. Goriks reisde naar Brussel, bad God om sterkte, gooide zijn stool om de nek van het ondier en sleepte het naar de Zenne, waarin hij de draak verdronk.

Nadat hij het monster had overwonnen, begaf Goriks zich naar de heuvel, waarop later de Sint-Michiels kathedraal, ook nog Sint-Goedele kathedraal genoemd, zou verrijzen, maar waar in die verre tijd al een kapel stond. Hij ontmoette er een werkman met een stijve arm. De arme man was ooit de kapel gepasseerd zonder de heilige te groeten die er vereerd werd, en werd prompt gestraft met een stijve arm. Goriks knielde neer bij de kapel en bad God om een wonder. En zie, even later was de arm van de werkman genezen. Het straatje, waarin de man woonde, werd later Kromme-Elleboogstraat genoemd.

Goriks overleed tussen 623 en 626 in Kamerijk en werd begraven in de Sint-Medardskerk - later de Sint-Gorikskerk - waar eveneens een klooster verrees. In de historische kern van Brussel, ter hoogte van het hedendaagse Sint-Goriksplein, pronkte ooit de burchtkerk van Sint-Goriks. Deze kerk in laat-gotische stijl bevond zich op een eiland in de Zenne, maar werd helaas in 1799 afgebroken.

© 2024 Filip Gybels