Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Damme

De klokken van de Moerkerkse put

Krekengebied
Krekengebied

Ten tijde van de oorlog moesten de mensen vluchten. Een boer vervoerde de kerkklok van Moerkerke naar Lapscheure. Op zijn weg moest hij langs de Moerkerkse put passeren. Maar door een onvoorzichtigheid sukkelde hij van de weg en viel de klok in de put.

De boer probeerde de klok met zijn paarden terug uit te trekken. Jammer genoeg lukte het niet goed om deze zware klok uit de put te krijgen en de boer slaakte een grote vloek. Bij het horen van deze heiligschennis, zakte de klok prompt dieper de put in.

Nooit heeft men deze klok er terug uitgekregen, maar als je hier op Kerstdag passeert, hoor je de klok weer luiden.

***

Het krekengebied: Een gewaarschuwd man is er twee waard.

Loop 's nachts niet langs de kreken, want de waterduivel zal u nemen; hij zal lutteren met zijn ketenen en u in de putten proberen te vergeven!

Als gij des nachts loopt langs de Moerkerkse put en gij ziet 2 stalkaarsen branden rond deze lugubere plek, gaat dan niet dichter want de kwelduvel probeert u te strikken.  Hier waart nog de geest van een oude toveresse; steekt zij haar hand uit dan sterven de dieren en worden de mensen ziek.

Geraadpleegde bron(nen): 

© 2024 Filip Gybels