Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Hemiksem

De onderaardse gang

Sint-Bernardusabdij te Hemiksem
Gravenkasteel te Rupelmonde

Er zou vanuit de Sint-Bernardusabdij te Hemiksem een onderaardse gang onder de Schelde door, doorlopen naar het Gravenkasteel te Rupelmonde. De paters zouden er in de 16de eeuw (Beeldenstorm) en op 't einde der 18de eeuw (Franse Revolutie) hun schatten hebben verstopt. Enkelen zouden later getracht hebben die rijkdommen te roven. Ze zijn niet meer teruggekomen en zwerven nog steeds in de donkere gang rond.

De mensen van Hemiksem houden het nog steeds hardnekkig bij die onderaardse gang, ook gekazerneerde soldaten in "den dipot" hebben de ingang gezien: de vertikale schacht stond vol water.

De waarheid is nochtans eenvoudig: In 1862 heeft men "een aderput (puits artésien) gemaakt in Sint-Bernards. Hij heeft een diepte van 90 meter en geeft 32 000 liter op 24 u. schoon helder water". Aldus de kroniek op de pastorie.

Geraadpleegde bron(nen): 

© 2024 Filip Gybels