Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Lier

Schapenkoppen

Schapenkoppen van Lier

Bijzonder plezierig is voor elke Lierenaar de kennismaking met de geschiedenis van zijn oude veemarkt en het verhaal over de dwaze Lierenaars - die een schapenmarkt boven een universiteit verkozen - hetwelk hen sinds ontelbare generaties de spotnaam "Schapenkoppen" bezorgde.

Hertog Jan IV zou hun deze troetelnaam hebben geschonken. Een universiteit werd immers op verzoek van Hertog Jan IV door Paus Martinus V, met pauselijk bul van 1425, aan Leuven toegekend.

In de "Chronycke de hertoghen van Brabant" (1685) wordt het ontstaan van de Lierse spotnaam toegeschreven aan Karel de Stoute, die de Lierenaars om hun bewezen diensten in de slag van Neuss in 1475 met een privilege beloonde: "Die van Lier vraeghden de stapel van het vee oft Ossen, hetgene den Hertogh hun vergunde voor hun kloecke fyten, ende syde: O arme schaeps Hoofden, om dat sy niet meer en vraeghden".

© 2024 Filip Gybels