Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Lier

Sint-Gummarus

Sint-Gummarus

Volgens de overleving werd Gummarus geboren uit een vooraanstaande familie op het einde van de 7de of in het begin van de 8ste eeuw te Emblem in de onmiddellijke buurt van Lier. Zijn opvoeding geniet hij aan het hof van koning Pepijn de Korte die hem op latere leeftijd een hoog ambt toevertrouwt. Gummarus huwt Grimmara die als erg boosaardig wordt omschreven.

Tijdens een pelgrimtocht naar Rome laat Gummarus een boom omhakken om plaats te maken voor het opzetten van zijn tent. De eigenaar uit zijn ongenoegen waarna Gummarus zijn gordelriem rond de boom legt waardoor deze terug aan mekaar groeit. Een Engel brengt Gummarus dan de boodschap zijn bedevaart te staken en op de plaats van het wonder een bidplaats op te richten. Rond deze kapel zou volgens de legende dan het latere Lier ontstaan.

Nog andere wonderen worden aan Gummarus toegeschreven. Zo doet hij op een hete zomerdag een bron ontspringen voor zijn dorstige dienaars die van zijn vrouw niets te drinken hadden gekregen. Ook bevrijdt Gummarus een kindje van een slang die in de mond van het knaapje gekropen was. Bij een ontmoeting met Rombout van Mechelen beginnen de dorre wandelstokken van beide mannen plots te bloeien.

Gummarus overlijdt op 11 oktober, volgens de vita in het jaar 714. De vita vertelt dat Gummarus in een visioen aan een godvruchtige vrouw te kennen gaf begraven te willen worden in de kapel die hij had opgericht. De legende verhaalt dan dat het bootje met de kist zonder enige hulp gedreven is over de Nete van Emblem tot aan de kapel.

In 754 wordt Gummarus tot Heilige verheven. Naast patroon van de houtbewerkers in Gent en Antwerpen wordt de Heilige Gummarus aanroepen tegen kwade wijven en tegen breuken of zoals in oude teksten te lezen staat: tegen "gesletenheid" en "geborstenheid".

Het feest van de Heilige Gummarus wordt gevierd op 11 oktober. In Lier is het dan Sint-Gummaruskermis en wordt het reliekschrijn in plechtige processie door de stad gedragen. Tijdens het octaaf van Sint-Gummarus legt men in de kerk de pelgrims Sint-Gummarusband op.

© 2024 Filip Gybels