Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Nazareth

De Toverheks van Callemoeie

Callemoeie

Callemoeie was feitelijk de naam van een oud vrouwtje en de naam had een toverheks te zijn. De wethouders hielden haar op een dag aan en veroordeelden haar om als een kwade djipte verbrand te worden, wat dan ook gebeurde nabij de vijfstraat die achteraf de naam Callemoeie heeft gekregen.

Toen het vrouwtje verbrand en begraven was, plantte men een kruis of een galg op de plaats van de verbranding. Maar haar confraters kwamen zoveel wee en rouw rondstrooien, dat de galg elke morgen opnieuw verbrijzeld tegen de grond lag.

Men zei echter dat de duistere krachten geen macht over levend en groeiend gewas hadden en daarom plantte men er een eiken plantsoen. De bomen bleven er staan en groeiden volop, maar de nachtelijke spoken bleven verschijnen en heel wat reizigers wisten over de Callemoeiespoken mee te spreken.

Op een zekere nacht werd er iemand in de buurt van Callemoeie emstig ziek en men haalde vlug de pastoor van Kruishoutem om de stervende te berechten. Toen de priester aan de vijfstraat kwam, hoorde hij zo een gedruis, geroep, geschreeuw en gekraakin de takken van de eik, dat hij dacht dat er zich daar een heel leger apen ophield.

Beladen met het heilig oliesel trok hij dapper voorbij de eik en stond zijn parochiaan in zijn laatste uur bij. Toen hij opnieuw naar huis trok, hoorde of zag hij niets meer bij de boom.

's Anderendaags zag men dat alle takken van de reusachtige eik geknakt, gespleten of versplinterd waren. De toverheksen en al het kwade gespuis hadden er vergaderd, toen de priester onverwachts voor hun ogen met de Heer passeerde. De helse gedrochten vluchtten in de kruin, tussen de bladeren van de boom. De takken kraakten onder hun gewicht en aantal.

Een van de bekeerde heksen vertelde later, wat voor een verschrikkelijke brandende pijn ze in al haar leden had gevoeld, bij het passeren van de berechting. 't Was alsof men toen gloeiende kolen op haar lijf goot.

Geraadpleegde bron(nen): 

2000, TONY VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant

© 2024 Filip Gybels