Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Nazareth

De Ziekemansstaak

In Nazareth heet een wijk tegen Deurlede Ziekemansstaak, vroeger wel eens verbasterd tot Schietemanstraat of Sies-me-Stake.

Vroeger zat op die plaats gewoonlijk een schijnbaar zieke man te bedelen, vaak tot laat in de avond.

Als hij vermoedde dat een of ander rijk koopman, die voor handelszaken op reis was, in zijn buurt kwam, dan gooide hij zijn krukken weg en viel zijn slachtoffer op het lijf. Hij vermoordde het en begroef het lijk in de omgeving van zijn zitplaats.

De misdaden van de booswicht kwamen aan het licht, toen men het bos rooide om er landbouwgrond van te maken en de lijken ontdekt werden.

De zieke man werd tot de doodstraf veroordeeld en op de plaats waar de gruwelen gepleegd waren, aan een staak levend verbrand.

Geraadpleegde bron(nen): 

2000, TONY VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant

© 2024 Filip Gybels