Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Petegem-aan-de-Schelde

De mare

De mare, dat is een kwade geest die door kwaadwilligen en slecht volk gezonden wordt. En er zijn middeltjes om de mare te betrappen.

Als men iemand kent, die door de mare bereden is, vraagt men hem of hij op iemand een vermoeden heeft. Bestaat er een vermoeden, dan neemt men zijn zakdoek die men overhoeks vouwt. In die driehoek legt men langs de langste zijde, boven op de gevouwen zakdoek, een mes dat men samen met de zakdoek oprolt.

Wanneer mes en zakdoek op die manier opgerold zijn, legt men de toppen overeen. Dan houdt men de rol tussen duim en wijsvinger en men passeert de rol driemaal rond zijn lijf, terwijl men telkens zegt: "Die de mare geeft, de mare neemt."

Na dit ritueel neemt men de zakdoek bij de twee overeengevouwen tippen en men schudt hem om het mes te laten vallen. Indien dit lukt, wat natuurlijk zou moeten gebeuren, is dit een teken dat men zich vergist heeft.

Indien het mes niet valt, maar in de eerste vouw van de zakdoek gegleden is, wat normaal niet kan, dan is dit een onfeilbaar teken dat de vermoedens gegrond zijn.

Geraadpleegde bron(nen): 

2000, TONY VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant

© 2024 Filip Gybels