Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Schaffen

De Waterbron

Schaffen

Tijdens een aanhoudende droogte was er in het dorp Schaffen een tekort aan drinkwater. De inwoners die daardoor in grote nood verkeerden, smeekten tot Maria voor bijstand. En kijk, plotseling ontsprong er een heldere bron die iedereen voorzag van drinkwater.

Uit dankbaarheid voor deze weldaad, bekomen door Maria’s tussenkomst, verbonden de parochianen zich om jaarlijks een financiële bijdrage te leveren aan de kerk. Dit gebruik zou in de 17de eeuw nog bestaan hebben.

Geraadpleegde bron(nen): 

- De Cock, A., & Teirlinck, Is. (1912). Brabantsch Sagenboek (1ste editie, Tweede deel: Christelijke Legenden). Gent, België: A. Siffer.
- Wichmans, Brabantia Mariana, II, H. LVIII; - Schoutens, Maria’s Brabant, blz. 154.

© 2024 Filip Gybels