Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Sint-Martens-Leerne

Het Spook van de Plattegracht

Een boer van Sint-Martens-Leerne (deelgemeente van Deinze) had op Driekoningenavond wat lang gekaart. Het was al middernacht, toen hij zijn stamcafé “Het Uilken” verliet en moederziel alleen naar huis trok.

Aan de Plattegracht hoorde hij in de bomen een zo geweldig gedruis dat hij dacht dat ze allemaal zouden worden ontworteld. Een eind verder in de elskant ontstond er nogmaals een hevig geloei. De takken sloegen tegen mekaar, de droge bladeren werden in een draaikolk naar boven geslingerd en tegelijk zag hij een groot, zwart ding voor zijn neus verschijnen.

Tevergeefs wilde de boer het op een lopen zetten, maar hij stond als aan de grond genageld en zag het monster onheilspellend voor zich staan.

In die vlaag van angst las hij een akte van berouw en het Sint-Jansevangelie en zie, het nachtelijk ondier verminderde en verdween langzaam uit zijn omgevmg.

Geraadpleegde bron(nen): 

2000, TONY VANHEE, Verteld langs Oost-Vlaamse Leiekant

© 2024 Filip Gybels