Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Legende
Wijnendale

Onze-Lieve-Vrouw van Wijnendale

Onze-Lieve-Vrouw van WIjnendale Kapel

Het kapelletje van Wijnendale is in het ganse Houtland een bekend en druk bezocht bedevaartsoord. Het oude Lieve-Vrouwebeeldje werd in heel oude tijden door een vrome hand uitgesneden in hout en in een klein kapelletje aan een oude eikenboom geplaatst om daar vereerd te worden.

Vele jaren gingen voorbij en tal van geslachten baden er een schietgebed tot de gulden Lieve Vrouw, tot uiteindelijk de dag aanbrak dat de trotse eik zou geveld worden. Niet wetend wat aanvangen met het oude Mariabeeldje, bracht men het naar de parochiekerk over die in de vroege eeuwen nog de kerk van Torhout was. De volgende morgen echter vond men tot ieders grote verbazing het beeldje terug op de plaats waar men zopas de put gevuld had, na het vellen van de eik. Men dacht eerst dat iemand het beeldje daar terug had gebracht en droeg het opnieuw naar de kerk van Torhout, waar men natuurlijk uitleg ging vragen. De priesters en kerkbedienden wisten echter niets anders dan dat men het beeldje veilig had verborgen en dat het 's morgens niet meer te zien was. Ditmaal zou men er nog beter voor zorgen en het ergens heel hoog in een onbereikbare nis plaatsen. Zo gezegd, zo gedaan.

En toch, de volgende morgen was het beeldje opnieuw te vinden waar het eerst vereerd was geweest. Onze vrome voorouders zagen daar een wenk in van Maria zelf en besloten : indien het beeldje steeds naar zijn oude plaats terugkeert, is dit zeker omdat Onze-Lieve-Vrouw op deze plaats wil vereerd worden. Daarop zou men dan ook besloten hebben, daar zo spoedig mogelijk een kapel op te richten om het beeldje er te kunnen onderbrengen en daar Maria te vereren.

Geraadpleegde bron(nen): 

© 2024 Filip Gybels