Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Zichem

De Heren van Zichem

Café De Heren van Zichem

Ten tijde van Maria-Theresia zond het gemeentebestuur van Sichem een verzoekschrift naar de Generale Staten van Brabant, dat aldus aanhief:

"Wij, Heeren van Sichem, vragen aan U lieden van Brussel
de toelating om eene markt te mogen oprichten."

Waarop geantwoord werd met:

"Als gij sijt Heeren en wij lieden,
Dan sal de merkt van Sichem nooit geschieden."

© 2024 Filip Gybels