Image 01 Image 02 Image 03 Image 04 Image 05 Image 06 Image 07
Sage
Zichem

De Maagdentoren

Maagdentoren in Zichem

Foto: Eddie Janssens

De naam 'Maagdentoren' verwees naar een oude Zichemse legende. Zelfs toen Gramaye in het begin van de zeventiende eeuw een bezoek bracht aan Zichem, deed deze legende al de ronde.

De sage verhaalt dat de toren ooit bewoond werd door don Juan, de landvoogd van de Nederlanden. Zijn beeldschone dochter Rosita was zijn oogappel. Geen aanbidder kon aanzienlijk genoeg zijn om bij haar vader in de gratie te vallen. Het lot wilde echter dat Rosita verliefd werd op een knappe soldaat van eenvoudige afkomst.

Don Juan wist niet meer waar hij het had. Hij vloekte en smeekte om zijn kind van gedachte te doen veranderen, maar niets baatte. Zij zou haar wil doordrijven. Ten einde raad ontbood hij de twee kloosterzusters die Rosita hadden opgevoed. Ook hun argumenten bleven zonder resultaat. Don Juan verdacht hen er zelfs van dat zij zijn dochter in haar dwaze opzet steunden, dus besloot hij tot de harde aanpak over te gaan.

Hij sloot Rosita en de nonnen in de Maagdentoren op. Zij zouden hun vrijheid pas terugkrijgen indien Rosita van haar trouwplannen afzag. Het drietal bracht maanden door in de toren, maar Rosita gaf niet toe.

Op een vroege lentemorgen zag een inwoner van Zichem dat de twee kloosterlingen en Rosita, stevig aan elkaar samengebonden, schreeuwend en smekend uit de toren werden gebracht en naar de Demerboorden werden geleid. Hun hulpgeroep werd niet beantwoord. Er volgden een doffe plons en een akelige stilte.

De straf bleef voor don Juan niet uit. 's Nachts zag men hem rond de toren dolen en in het donkere Demerwater turen. Op een avond zette de zon de toren in vuur en vlam. Don Juan meende toen het angstgeschrei van zijn enige kind te horen. De volgende dag vond men hem naast de toren terug. Hij was volkomen waanzinnig geworden.
 

***

De Maagdentoren is een uitzonderlijk exemplaar van de militaire architectuur uit de late middeleeuwen. De Maagdentoren op de oever van de Demer in Zichem is een middeleeuwse "grenstoren", een uitkijktoren van het hertogdom Brabant, maar ook een "donjon", een verdedigingstoren. De Maagdentoren is ook gekend als: "Demertoren", "Markentoren", "Mariëntoren", "Lanteerntoren" en "vat van Zichem".

Geraadpleegde bron(nen): 

vzw De Maagdentoren. (2016, 6 maart). De legende van de Maagdentoren. Geraadpleegd op 23 juli 2019, van http://maagdentoren.blogspot.com/2016/08/de-legende-van-de-maagdentoren.html

© 2024 Filip Gybels